Midden-Brabant
info@floronnoordbrabantbaronie.nl

Floronkamp in Goirle, Noord Brabant

Floronkamp in Goirle, Noord Brabant

Kaaistoep, het best onderzochte natuurgebied van Nederland

Evenementgegevens


Floronkamp in Goirle, Noord-Brabant

(5 km ten zuiden van Tilburg)

Van donderdag 4 juni t/m zondag 7 juni organiseert Floron, Noord-Brabant Baronie een lang weekeinde in Midden Brabant om planten ín en ten zuiden van Tilburg in kaart te brengen. Alle geïnteresseerde floristen zijn van harte welkom.

Overnachtingsadres: Camping Ut Paradèske, Poppelseweg 11, 5051 PL Goirle.
Kosten:

  • Per persoon voor het gehele kamp: € 58,75. Dit wil zeggen 3 x overnachting incl. ontbijt en lunch, 3 x  basiskosten, 1 x diner incl. twee drankjes;
  • Per nacht: € 14,25, inclusief ontbijt, lunch en basiskosten kamp;
  • Daggasten betalen € 3,00 voor de basiskosten van het kamp met een maximum van € 9,00. (donderdag en zondag zijn beide halve dagen);
  • Gezamenlijk diner op zaterdagavond € 16,00 inclusief 2 consumpties;
  • De avondmaaltijd op donderdag en vrijdag kan gezamenlijk ter plaatse geregeld worden.

Zeer verschillende biotopen

Vier dagen op zoek naar bijzondere planten in een aantal zeer verschillende biotopen.
Helemaal in het zuiden van het onderzoeksgebied bevindt zich de Reuselse Moeren, een van de laatste plekken in onze omgeving waar getracht wordt stukjes hoogveen te behouden cq te versterken.

Landgoederen

Verderop in het werkgebied bevinden zich een aantal landgoederen die een mix vormen van bos, beekdal met op de hogere gronden droge -en natte heide met vennen. We kunnen er karakteristieke soorten vinden als Beenbreek, Klokjesgentiaan, Oeverkruid.

Beenbreek op de Regte Heide

Beenbreek op de Regte Heide. Foto: Anne Marie Beeke

Regte Heide en Riels Laag

Hoewel de Regte Heide met het Riels Laag geen landgoed vormt is dit landschappelijk wel een van de pareltjes in deze omgeving. Dit beekdalcomplex en de aanliggende droge/natte heide kent een hoogteverschil van maar liefst 8 meter over een afstand van een paar honderd meter!. Uniek voor de hoge zandgronden.

Stedelijk bebouwing

We bezoeken ook de stedelijk bebouwing in Goirle, Hilvarenbeek en de zuidkant van Tilburg. Door het textielverleden van de stad en het vervoer over water (kanaal) en spoor zijn er nogal wat  woladventieven in de stad gevonden. Vrij recent leidde dit tot de vondst van Gestreepte klaver, ook Middelste duivenkervel is bijvoorbeeld een vrij algemene soort in Tilburg.

Nog twee uitzonderingsposities

Nog twee gebieden die een uitzonderingspositie innemen in dit geheel. De Kaaistoep is het waterwingebied ten zuidwesten van Tilburg dat geldt als het best onderzochte natuurgebied van Nederland. De sterke teruggang in insecten werd onderbouwd door de vele data uit dit gebied over langere termijn. In het recente verleden heeft het plantenonderzoek niet structureel plaats gevonden waardoor ook hier nog het een en ander valt te ontdekken. Ook vliegbasis Gilze Rijen, met een zeer specifieke bebouwde omgeving, is de laatste tijd zeer beperkt onderzocht.

Al met al een boeiende mix van mogelijkheden om eens van nabij te komen bekijken.

Meld je aan!

Tekst: Johan van Laerhoven