Midden-Brabant
info@floronnoordbrabantbaronie.nl

Actueel

FLORON-Biesboschdag mei 2019

Op woensdag 15 mei kwamen 23 floristen uit binnen en buitenland (we hadden twee deelnemers uit Antwerpen) naar de FLORON-Biesboschdag om bij te dragen aan de inventarisatie van hokken in het gebied tussen de Merwede en Dordrecht. Samen met boswachters Thomas van der Es en Theo Muusse en een Staatsbosbeheerstagiair was het een mix van…
Lees meer

Duinvogelmuur duikt op in de steden

Duinvogelmuur

Lange tijd werd verondersteld dat Duinvogelmuur zich alleen ophoudt in kustduinen en rivierduinen. Hier dankt de plant ook zijn naam aan! Inmiddels is dit al lang niet meer zo en duikt ze op in steden en dorpen. Hier groeit ze op allerlei open zandige voedselrijke plaatsen met volop zon. Zichtbaar in april Vooral in de…
Lees meer

Grote waternavel

Themadag waterplanten

Op zaterdag 29 juni organiseert Floron in samenwerking met KNNV Breda en waterschap Brabantse Delta een themadag rondom waterplanten. De dag vindt plaats in duurzaam leslokaal van Boerderij Wolfslaar, Wolslaardreef 95 in Breda en zal bestaan uit een ochtenddeel theorie en determineren, en een middagdeel waarbij enkele locaties  zullen bezoeken met bijzondere waterplanten. Naast het…
Lees meer

Floron, het Nieuwe Strepen

Het Nieuwe Strepen in 2019

Het Nieuwe Strepen (HNS) vormt een belangrijk onderdeel bij het monitoren van de wilde flora. Hiervoor worden jaarlijks per district een aantal (15 tot 20) kilometerhokken geselecteerd. Vaak zijn dit km-hokken waarvan weinig informatie bekend is of waarbij het lang geleden is dat ze zijn gestreept. Er zijn ook enkele km-hokken bij van meer recente…
Lees meer

Mijn berm bloeit, resultaat van twee jaar tellen

Vanaf 1 mei 2017 tot 1 oktober 2018 namen 118 deelnemers in Nederland deel aan de campagne Mijn berm bloeit! een gezamenlijk project van De Vlinderstichting en FLORON. 1500 bermen werden geïnventariseerd! Bloeien onze bermen nog? In de afgelopen weken zijn de resultaten geanalyseerd en op een rijtje gezet.  Het is een mooie nulmeting voor…
Lees meer

Waterteunisbloem

Exotenbestrijding in Brabant

Vanaf 1 januari 2015 is een Europese exotenverordening van kracht. Daarbij gaat het om de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. Er moet wat gebeuren om te voorkomen dat ze zich ergens vestigen en als ze er al zijn moet je ze beheersen of verwijderen. De landen moeten zelf uitwerken wat dat…
Lees meer

Inventariseren in de Biesbosch

Op stap in de Biesbosch

Samen met district 16 (Zuid-Holland-Zuid)  hebben we, evenals in twee voorgaande jaren, dit jaar twee excursies (16 mei en 5 september)  naar de Biesbosch georganiseerd. De belangstelling was met 26 deelnemers tijdens de eerste en 32 tijdens de tweede excursie goed te noemen. De floristen kwamen voornamelijk uit beide Floron-districten. In mei hebben we ons…
Lees meer

Kamferalant

Kamferalant rukt op

De Kamferalant – Dittrichia graveolens is een nogal zeldzame plant  in de Nederlandse flora die oorspronkelijk uit midden en zuid Europa komt. In 1938 werd deze geel bloeiende composiet voor het eerst in Nederland vastgesteld. Zijn naam dankt de plant aan de geur (kamfer) die de blaadjes opleveren door ze te kneuzen. Verdwenen en teruggekeerd Na…
Lees meer

Determineren makkelijk(er)

Menigeen maakt inmiddels gebruik van ObsIdentify, PlantSnap of één van de vele andere apps om het determineren wat makkelijker te maken. De kritische florist heeft bij het gebruik ontdekt dat de apps nogal wat “fouten” maken en de resultaten aan de hand van het fotomateriaal niet altijd betrouwbaar zijn. Hoe goed je de foto of…
Lees meer

Riviertandzaad-blad

Tandzaden in de Biesbosch

Tijdens de twee inventarisaties in de Biesbosch kwamen we meerdere tandzaden tegen. Veelal waren het de soorten die je op vele plaatsen aantreft. Denk aan Zwart tandzaad (Bidens frondosa), Veerdelig tandzaad (Bidens tripartita) en Knikkend tandzaad (Bidens cernua) en in mindere mate Smal tandzaad (Bidens connata). Riviertandzaad (Bidens radiata) Een wat meer bijzonder tandzaad dat…
Lees meer