Midden-Brabant
info@floronnoordbrabantbaronie.nl

Bijzonderheden 2019

Bijzonderheden 2019

Bijzondere vondsten Floron, Noord-Brabant Baronie

Afgelopen jaar zijn er weer talrijke bijzondere soorten in ons district gevonden. Dit varieert van planten afkomstig uit een tuin/plantsoen die een eigen leven proberen te gaan leiden in de openbare ruimte, tot zeldzame soorten die voor het eerst in een kilometerhok worden aangetroffen.

Op het kaartje kun je zien waar het afgelopen jaar het meest gekeken is.

Wat valt op? Een kleine keuze:

  • De toename van Driekantige bies (Schoenoplectus triqueter)  in de Brabantse Biesbosch
  • Stinkende kamille in de omgeving van Werkendam; een soort die mogelijk over het hoofd wordt gezien vanwege de gelijkenis met Echte kamille. Kijk naar de stroschubben!
  • Blonde zegge (Carex hostiana)  in het stroomgebied van het Merkske, in deze regio niet eerder aangetroffen.
  • Toename mosbloempje (Crassula tillaea) op diverse plaatsen.
  • Gaudinia fragilis in het noorden van de Brabantse Biesbosch. Een soort die enkele jaren geleden voor het eerst op de kop van de Oude Wiel is gevonden en nu naar het zuiden is uitgebreid.
  • Rijstgras (Leersia oryzoides) is in de Brabantse Biesbosch aan een opmars bezig. Hij wordt in vele km-hokken in grote getale, veelal niet bloeiend,  aangetroffen.
  • Steenanjer (Dianthus deltoides) breidt sterk uit  waarschijnlijk door de vele inzaai-projecten van bermen en geluidswallen. Het is lastig om vast te stellen of de soort wild is of via inzaai verwilderd.

Tijdens de bijeenkomst van het district op 3 december zullen we nog wat  uitvoeriger ingaan op de vele bijzondere vondsten die in 2019 zijn aangetroffen.

Tekst: Jacques Rovers

Steenanjer Foto: Adrie van Heerde
Steenanjer-Dianthus deltoides. Foto: Adrie van Heerde