Midden-Brabant
info@floronnoordbrabantbaronie.nl

Categorie: Nieuwsbrief

Liggende ganzenvoet, een rare kostganger in Tilburg

Liggende Ganzevoet, een rare kostganger

De stad heeft rare kostgangers blijkt maar weer eens. Afgelopen zomer werd een Liggende ganzevoet – een zeldzame plant – midden in het centrum van Tilburg gevonden. Deze warmte minnende pionier van stikstofrijke bodems in verstoorde milieus is oorspronkelijk afkomstig uit Australië en Nieuw Zeeland (ingeburgerd tussen 1975-1994) Hoe komt een Liggende ganzevoet midden in…
Lees meer

Kransmunt versus Akkermunt

Akkermunt versus Kransmunt

Naar aanleiding van een waarneming afgelopen zomer ontstond een discussie op Waarneming.nl waarna Akkermunt Kransmunt bleek te zijn. Het blijkt dat Kransmunt wat minder vaak als optie komt boven borrelen dan Akkermunt en is dat terecht? De overzichten op Verspreidingsatlas.nl zouden wel eens heel verkeerde weergaven van de werkelijkheid kunnen zijn.Nieuwsgierig als we zijn, zochten…
Lees meer

Luronium natans met bloem en blad. Foto Jacques Rovers

Monitoring drijvende waterweegbree

Drijvende waterweegbree (Luronium natans) is een Habitat-soort in Nederland en verdient daarom extra bescherming. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt – zoals op het kaartje is te zien – in Noord-Brabant. Op de Rode Lijst Deze plant voelt zich het meest thuis in helder, niet te voedselrijk (in het bijzonder fosfaatarm) zwak zuur water van…
Lees meer

Bijzondere vondsten Floron, Noord-Brabant Baronie

Bijzonderheden 2019

Afgelopen jaar zijn er weer talrijke bijzondere soorten in ons district gevonden. Dit varieert van planten afkomstig uit een tuin/plantsoen die een eigen leven proberen te gaan leiden in de openbare ruimte, tot zeldzame soorten die voor het eerst in een kilometerhok worden aangetroffen. Op het kaartje kun je zien waar het afgelopen jaar het…
Lees meer

FLORON-Biesboschdag mei 2019

Op woensdag 15 mei kwamen 23 floristen uit binnen en buitenland (we hadden twee deelnemers uit Antwerpen) naar de FLORON-Biesboschdag om bij te dragen aan de inventarisatie van hokken in het gebied tussen de Merwede en Dordrecht. Samen met boswachters Thomas van der Es en Theo Muusse en een Staatsbosbeheerstagiair was het een mix van…
Lees meer

Duinvogelmuur duikt op in de steden

Duinvogelmuur

Lange tijd werd verondersteld dat Duinvogelmuur zich alleen ophoudt in kustduinen en rivierduinen. Hier dankt de plant ook zijn naam aan! Inmiddels is dit al lang niet meer zo en duikt ze op in steden en dorpen. Hier groeit ze op allerlei open zandige voedselrijke plaatsen met volop zon. Zichtbaar in april Vooral in de…
Lees meer

Grote waternavel

Themadag waterplanten

Op zaterdag 29 juni organiseert Floron in samenwerking met KNNV Breda en waterschap Brabantse Delta een themadag rondom waterplanten. De dag vindt plaats in duurzaam leslokaal van Boerderij Wolfslaar, Wolslaardreef 95 in Breda en zal bestaan uit een ochtenddeel theorie en determineren, en een middagdeel waarbij enkele locaties  zullen bezoeken met bijzondere waterplanten. Naast het…
Lees meer

Floron, het Nieuwe Strepen

Het Nieuwe Strepen in 2019

Het Nieuwe Strepen (HNS) vormt een belangrijk onderdeel bij het monitoren van de wilde flora. Hiervoor worden jaarlijks per district een aantal (15 tot 20) kilometerhokken geselecteerd. Vaak zijn dit km-hokken waarvan weinig informatie bekend is of waarbij het lang geleden is dat ze zijn gestreept. Er zijn ook enkele km-hokken bij van meer recente…
Lees meer

Waterteunisbloem

Exotenbestrijding in Brabant

Vanaf 1 januari 2015 is een Europese exotenverordening van kracht. Daarbij gaat het om de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. Er moet wat gebeuren om te voorkomen dat ze zich ergens vestigen en als ze er al zijn moet je ze beheersen of verwijderen. De landen moeten zelf uitwerken wat dat…
Lees meer

Inventariseren in de Biesbosch

Op stap in de Biesbosch

Samen met district 16 (Zuid-Holland-Zuid)  hebben we, evenals in twee voorgaande jaren, dit jaar twee excursies (16 mei en 5 september)  naar de Biesbosch georganiseerd. De belangstelling was met 26 deelnemers tijdens de eerste en 32 tijdens de tweede excursie goed te noemen. De floristen kwamen voornamelijk uit beide Floron-districten. In mei hebben we ons…
Lees meer