Midden-Brabant
info@floronnoordbrabantbaronie.nl

Exotenbestrijding in Brabant

Exotenbestrijding in Brabant

Waterteunisbloem

Vanaf 1 januari 2015 is een Europese exotenverordening van kracht. Daarbij gaat het om de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. Er moet wat gebeuren om te voorkomen dat ze zich ergens vestigen en als ze er al zijn moet je ze beheersen of verwijderen. De landen moeten zelf uitwerken wat dat nu voor hun eigen land betekent. In Nederland hebben diverse focusgroepen onderdelen uitgewerkt, zoals het opzetten van een systeem voor vergunningverlening en handhaving en het opzetten van grenscontroles. De focusgroep Beheer had de opdracht om te bekijken hoe je soorten die buiten al een plek hebben ingenomen, kunt beheren of uitroeien.

Noord-Brabant aan zet

Ondertussen werd gewerkt aan de Wet Natuurbescherming. Die trad op 1 januari 2017 in werking en schoof de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van de exoten door naar de provincies. Dat betekent dat de Provincie Noord-Brabant aan zet is om uitvoerend beleid te ontwikkelen. In bepaalde gemeenten en bij terreinbeheerders en waterschappen gebeurt natuurlijk al wel het een en ander. De grote waternavel wordt op diverse plaatsen flink aangepakt. Maar het ontwikkelen van een gecoördineerde aanpak van die lastposten vanuit de provincie ligt op dit moment stil. Hopelijk dat binnen enkele maanden een nieuwe persoon zich op deze problematiek kan storten.

Grote waternavel in De Brand

Grote waternavel in De Brand. Bron: Verspreidingsatlas.nl. Foto: Peter Meininger

Voortvarende aanpak hard nodig

Maar er zijn ook exoten waar geen wettelijke verplichting voor geldt, en die juist wel voor grote problemen zorgen. Denk maar aan de Japanse en Sachalinse duizendknoop. Ook daarvoor zal de provincie richtlijnen op moeten stellen hoe een verdere uitbreiding kan worden tegengegaan. Dat beleid is ook belangrijk voor gemeenten en andere organisaties die de buitenruimte beheren. Nu is het nog onduidelijk of en op welke manier bestrijding zin heeft. Een voortvarende aanpak van de provincie is hard nodig, want de planten waar het om gaat wachten met hun uitbreiding echt niet tot de regelgeving rond is.

Lezing

De plantenwerkgroep van KNNV Tilburg heeft op 4 december een lezing georganiseerd over invasieve exoten. Johan van Valkenburg is uitgenodigd om meer over vooral de plantensoorten te vertellen. De avond in Natuurmuseum Brabant (Spoorlaan 434, Tilburg) begint om 19.30 uur. Ben je geen lid van deze werkgroep en heb je belangstelling, neem dan contact op met Loes van Gorp (e-mail: planteninventariseren@gmail.com)

Tekst: Rob Vereijken