Midden-Brabant
info@floronnoordbrabantbaronie.nl

FLORON-Biesboschdag mei 2019

FLORON-Biesboschdag mei 2019

Op woensdag 15 mei kwamen 23 floristen uit binnen en buitenland (we hadden twee deelnemers uit Antwerpen) naar de FLORON-Biesboschdag om bij te dragen aan de inventarisatie van hokken in het gebied tussen de Merwede en Dordrecht. Samen met boswachters Thomas van der Es en Theo Muusse en een Staatsbosbeheerstagiair was het een mix van beginnende tot zeer ervaren floristen.

Werkwijze

Na een ontvangst met koffie en thee bij de Natuur-, en Vogelwacht van de Biesbosch gingen we in zeven groepjes op pad. Aan het eind van de dag keerde iedereen terug naar de verzamelplek en werd nog gezellig na gekletst en nog wat puzzeltjes of twijfelgevallen aan de anderen voorgelegd. Drie groepjes onderzochten twee kilometerhokken. De andere vier hadden hun handen vol aan één hok. Eén van de hokken is in het kader van Het Nieuwe Strepen dubbel geïnventariseerd. Hierdoor hebben we in totaal negen verschillende kilometerhokken onderzocht. Op de kaart hieronder kun je zien waar we zijn geweest.

Waardevolle gegevens

De meeste van de bezochte hokken waren lang niet onderzocht, dus er zijn op deze dag heel veel waardevolle verspreidingsgegevens verzameld.

  • In totaal hebben we zo’n 375 verschillende soorten (of ondersoorten of combisoorten) genoteerd
  • Hok 103-416 nabij de Moerdijkbrug leverde de meeste soorten op (215); het was dan ook een gevarieerd hok met zowel dijk als rivieroever, doorgeschoten griend, wegberm, spoorlijnberm en een akker met een sloot erlangs.
  • Hok 109-419 was voor een groot deel saai akkerland en bestond verder uit een stuk doorgeschoten griend. Daar werd het minste aantal soorten gevonden: 113
  • 25 soorten zijn 10 keer, oftewel bij alle inventarisaties gevonden; 115 soorten zijn maar één keer gevonden.
Op zoek naar het Hongerbloempje.

Gevonden karakteristieke soorten

  • Griendsoorten: Bittere veldkers, Reuzenzwenkgras, tien verschillende wilgen (of kruisingen daarvan)
  • Rivieroever: drie soorten springzaad: Klein, Oranje en Reuzenbalsemien; Witte waterkers, Mattenbies, Knikkend tandzaad, Okkernoot, Rivierkruiskruid en Moeraskruiskruid.
  • Slikkige oevers: Slijkgroen en Naaldwaterbies
  • Sloten/kreken: Vijf fonteinkruiden (Gekroesd, Drijvend, Doorgroeid, Haar- en Tenger), Groot moerasscherm
  • Spoorlijn en randje stedelijk: Klein robertskruid, Zwenkdravik, Slaapmutsje, Rotsooievaarsbek, Oosterse raket en Grote maagdenpalm

Meedoen?

Wil je de volgende FLORON-Biesboschdag meedoen, dan kun je vast in je agenda schrijven: woensdag 28 augustus 10-16 uur. De verzamellocatie is nog nader te bepalen. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Tekst en kaart: Willemien Troelstra. Foto’s: Josée van Oers