Midden-Brabant
info@floronnoordbrabantbaronie.nl

Het Nieuwe Strepen in 2019

Het Nieuwe Strepen in 2019

Floron, het Nieuwe Strepen

Het Nieuwe Strepen (HNS) vormt een belangrijk onderdeel bij het monitoren van de wilde flora. Hiervoor worden jaarlijks per district een aantal (15 tot 20) kilometerhokken geselecteerd. Vaak zijn dit km-hokken waarvan weinig informatie bekend is of waarbij het lang geleden is dat ze zijn gestreept. Er zijn ook enkele km-hokken bij van meer recente datum.

Selectie voor onze regio

Voor ons district zijn dit jaar 18 km-hokken geselecteerd verspreid over de regio. Op dit moment zijn er al 8 km-hokken door twee floristen gereserveerd, 6 km-hokken éénmaal en 3 vragen nog om reservering. Een mooie start.

Meedoen?

Wil je ook meedoen? In de reserveringsmodule kun je zien of er nog een km-hok vrij is bij jou in de buurt. Je kunt  starten vanaf 1 mei en je hebt de tijd tot 1 oktober. De voorkeur gaat uit naar digitaal inventariseren met de NOVA-app, te installeren op Android smartphones. Een handige app die het handmatig werken geheel vervangt.

Detailsoorten

Er komen nog al eens vragen hoe vaak detailsoorten gestreept dienen te worden. Het advies is: voer de soort om de 50 tot 100 meter in en onthoud de tussentijdse waarnemingen.
Detailsoorten of abundantie-soorten zijn soorten waarover meer detailinformatie nodig is. Het betreft een drietal groepen

  • Soorten zijn die op de RL-lijst staan,
  • Soorten die iets zeggen over een bepaald biotoop of natuurwaarde .
  • Soorten die mogelijk een bedreiging kunnen vormen zoals invasieve exoten.

Van al deze soorten wil men graag weten hoeveel er nu staan en hoe deze zich verder ontwikkelen  (op basis van gegevens uit het verleden en toekomstige gegevens)

Het Nieuwe Strepen rustig nalezen

Je kunt alles nog een rustig nalezen op de Verspreidingsatlas of in de vernieuwde inventarisatie handleiding op de website van Floron .