Midden-Brabant
info@floronnoordbrabantbaronie.nl

Mijn berm bloeit, gezamenlijk project van Floron en De Vlinderstichting

Mijn berm bloeit, gezamenlijk project van Floron en De Vlinderstichting

Hoogste tijd om te starten met een nieuw seizoen Mijn Berm Bloeit! Je kunt weer bermen bezoeken en je waarnemingen invoeren via de website. We hopen dat je ook dit jaar weer wilt meedoen!

Wat was ook alweer de aanleiding?

Bermen hebben een belangrijke functie als leefgebied voor planten en dieren. In de steeds intensiever gebruikte agrarische landschappen neemt hun belang bovendien alleen maar toe. Tegelijkertijd zien we dat bloemrijke bermvegetaties plaatsmaken voor algemene ruigtekruiden die overal in Nederland voorkomen. Voor insecten valt er steeds minder te halen.

Help mee met het monitoren van bermen

Door het in beeld brengen van de bloemenrijkdom in bermen krijgen we een beeld hoe het met de bermvegetaties in Nederland is gesteld. Het levert bovendien waardevolle informatie op over het nectaraanbod voor insecten die ervan afhankelijk zijn. In het 1e seizoen van Mijn Berm Bloeit! zijn meer dan 1.000 bermen geteld. Kunnen we het succes van het 1e seizoen overtreffen?

Op de kaart kun je zien waar al geteld is en hoe de berm scoort: groene markers geven een hoge nectarindex aan (5). Rode markers een lage index (1). Hoe hoger de indexwaarde, hoe waardevoller de berm voor insecten is. Lees voordat je het veld in gaat de handleiding nog eens door.

Waarvoor worden de gegevens van Mijn Berm bloeit gebruikt?

Met de informatie over de bloemrijkdom kunnen Floron en De Vlinderstichting – maar kun je ook zelf – aan gemeenten en andere overheden laten zien waar de pluspunten en knelpunten in het bermbeheer zitten. Het is nu ook mogelijk om de telgegevens te downloaden. Hiermee kun je zelf kaarten maken voor bijvoorbeeld een rapport over bermen in je eigen omgeving.
Binnen het project Heel Drenthe Zoemt is een flyer gemaakt met daarin praktische aandachtspunten voor goed ecologisch bermbeheer. Door deze aandachtspunten onder de aandacht te brengen bij de beheerders van de bermen in jouw omgeving kun je helpen het bermbeheer te verbeteren.

Mijn Berm Bloeit is een initiatief van FLORON en De Vlinderstichting. Projectleiding: Edwin Dijkhuis. Helpdesk en PR: Leonie Tijsma. Techniek en analyses: Laurens Sparrius. Bermen in de Vlindermee-app: Anthonie Stip / De Vlinderstichting
Mijn Berm Bloeit wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds, BIJ12, Provincie Drenthe en Stichting fondsen KNNV.

Bron: Floron