Midden-Brabant
info@floronnoordbrabantbaronie.nl

Monitoring drijvende waterweegbree

Monitoring drijvende waterweegbree

Luronium natans met bloem en blad. Foto Jacques Rovers

Drijvende waterweegbree (Luronium natans) is een Habitat-soort in Nederland en verdient daarom extra bescherming. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt – zoals op het kaartje is te zien – in Noord-Brabant.

Verspreiding Luronium natans. Bron: Verspreidingsatlas

Op de Rode Lijst

Deze plant voelt zich het meest thuis in helder, niet te voedselrijk (in het bijzonder fosfaatarm) zwak zuur water van beken, vennen, kanalen en poelen. De afgelopen decennia is de soort door met name vermesting sterk achteruitgegaan en staat daarom ook op de Rode lijst.

Herkenning

Herkenning in het veld is niet altijd eenvoudig omdat ze verschillende verschijningsvormen kent. In diep stromend water vormt Luronium dichte matten met rozetten met uitsluitend ondergedoken lijnvormige bladeren (eigenlijk bladeren zonder bladschijf de zgn phyllodien). In de meer ondiepe delen komen uit de rozetten bloeiende planten tevoorschijn met de kenmerkende drijfbladeren. Staat de plant op regelmatig droogvallende oevers dan zie je planten met gesteelde bladeren en een uitbundige bloei. De onderwatervorm is gemakkelijk te verwarren met jonge planten van Waterweegbree, Egelskop en Pijlkruid. De bladeren hebben een karakteristiek nervenpatroon. Het blad is ovaal met een stompe top en langs beide randen loopt een nerf die de bladrand volgt. Vooral als je het blad tegen het licht houdt is deze karakteristieke nervatuur goed te zien (zie bladeren op de tekening).

In het kader van het project “Staat de plant er nog” maar ook bij bezoek aan beken en poelen vragen we extra aandacht voor deze Brabantse soort met internationale betekenis waarvoor we als Nederland extra verantwoordelijkheid  hebben. Geef je waarnemingen door via waarneming.nl of via de Verspreidingsatlas.

Bron: Verspreidingsatlas https://www.verspreidingsatlas.nl/0765#)  en Veldgids Water en Oeverplanten, auteur  (Rolf Pot (pag 46-47)

Luronium natans - Drijvende waterweegbree - diverse stadia en bladvormen. Bron: Wikipeia

Tekst en headerfoto: Jacques Rovers