Midden-Brabant
info@floronnoordbrabantbaronie.nl

Op stap in de Biesbosch

Op stap in de Biesbosch

Inventariseren in de Biesbosch

Samen met district 16 (Zuid-Holland-Zuid)  hebben we, evenals in twee voorgaande jaren, dit jaar twee excursies (16 mei en 5 september)  naar de Biesbosch georganiseerd. De belangstelling was met 26 deelnemers tijdens de eerste en 32 tijdens de tweede excursie goed te noemen. De floristen kwamen voornamelijk uit beide Floron-districten. In mei hebben we ons gericht op het zuidelijk gedeelte van de Brabantse Biesbosch, in september hebben we vooral rondgekeken in de Noordwaard.

Veranderingen in de Biesbosch

Dat de Biesbosch aan het veranderen is zie je duidelijk terug in de waarnemingen. Voor een samenvatting zijn naast de data van de Floron-lijsten ook de waarnemingen van waarneming.nl opgenomen. Het gevonden aantal soorten bedroeg in deze 17 km-hokken 552 verschillende soorten. In dezelfde km-hokken bedroeg het aantal soorten in de periode 1990-2004, dus voor de ingrijpen in kader van Ruimte voor de Rivier, 414 soorten. Een toename van bijna 140 soorten. Het zijn soorten die niet eerder in deze km-hokken zijn gezien.
Het aantal soorten per km-hok is nogal verschillend: betreft het een km-hok met veel water en griend of betreft het een km-hok met water, slikstrandjes, moeras en dijk? In de Noordwaard  varieert het van 90 tot ruim 260 soorten.

Inventariseren in de Biesbosch

De Noordwaard – Biesbosch. Foto: Jacques Rovers

Enkele opvallende soorten

  • Riviertandzaad (Bidens radiata) neemt duidelijk toe; zie apart artikel
  • Bruin cypergras (Cyperus fuscus) is duidelijk aan een opmars bezig en wordt plaatselijk met duizenden exemplaren gezien.
  • Ook Driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) breidt zich geleidelijk uit en voelt zich goed thuis op en langs de rand van het water.
  • Slijkgroen (Limosella aquatica) met zijn onooglijke bloempjes, een soort van slikrandjes langs de rivier, heeft inmiddels een vaste plaats gevonden.
  • Nog vrij nieuw is Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis), een soort die de laatste jaren zo nu en dan op verschillende plaatsen wordt aangetroffen.
  • Rivierkruiskruid (Senecio sarracenecicus) is op enkele plaatsen gezien en lijkt eerder af dan toe te nemen. Deze soort wordt gemakkelijk verward met Moeraskruiskruid (Jacobaea paludosa) die veel talrijker in het rivierengebied voorkomt. De tanden op de planten vormen een goed onderscheidend kenmerk: bij Moeraskruiskruid zijn de tanden sterk gekromd, naar binnen wijzend en staan afzonderlijk  langs de rand. Bij Rivierkruiskruid zijn de tanden meer driehoekig en staan dicht opeen.

Tijdens de evaluatie op 20 november zullen we uitgebreider op de vondsten in de Biesbosch ingaan. Vast staat dat we ook in 2019 weer op pad gaan.

Tekst: Jacques Rovers

Riviertandzaad-bloem. Foto: Jacques Rovers